Privacyverklaring

Inleiding

Borre Educatief BV hecht veel waarde aan het beschermen van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens worden dan ook met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Bij uw gebruik van onze producten en diensten ontvangen wij informatie van en over u. Denk hierbij aan gegevens die u ons verstrekt bij het aangaan van een lidmaatschap op de Borre Leesclub of bij uw gebruik van onze websites en webwinkel.
Borre Educatief BV geeft geen persoonlijke gegevens vrij aan derden, tenzij het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld. Wij verstrekken geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken of fraude te voorkomen of te bestrijden.

Lees hier hoe wij omgaan met deze informatie, hoe en welke informatie wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze informatie gebruiken. Daarnaast staat hier informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, ze kunt laten wijzigen of verwijderen en wie de mogelijke ontvangers zijn.

Verwerking door Borre Educatief BV

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door Borre Educatief BV. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Borre Educatief BV.
Borre Educatief BV, Van der Waalsstraat 30, 2721 KX Zoetermeer, Telefoon 079-3431427, info@borre.nl, KvK 27279812.

Contact

Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen via ons contactformulier, per e-mail (info@borre.nl) of per post naar Borre Educatief BV, Postbus 583, 2700 AN Zoetermeer. Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden.

Verstrekken persoonsgegevens

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.
Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?
Meld u zich bijvoorbeeld aan als lid van de Borre Leesclub, dan hebben we uw gegevens nodig om de producten bij u te laten bezorgen en om de betaling voor het lidmaatschap te incasseren. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig. Bestelt u iets in onze webshop, dan hebben we uw gegevens nodig om de bestelling bij u te laten bezorgen.

Soorten gegevens

Bij het aanbieden van onze producten en diensten maken wij gebruik van verschillende soorten (persoons)gegevens.
Het verschilt per product en/of dienst welke gegevens wij daarbij verwerken.
Er zijn vijf verschillende soorten (persoons)gegevens die wij verzamelen:

 • Afname/levering van product: hierbij verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt t.b.v. de levering, de betaling en de kennis dat u geïnteresseerd bent in dat specifieke product;
 • Het aanmaken van een account: wanneer u een account aanmaakt op een van onze websites verwerken wij de persoonsgegevens die u zelf heeft ingevuld tijdens het aanmaken van het account;
 • Aanvraag producten/diensten via de website: hierbij verwerken wij de informatie die u zelf heeft ingevuld voor het aanvragen van bijv. een lidmaatschap.
 • Gebruik website: hierbij verwerken wij de informatie die u achterlaat door onze website te bezoeken, zoals de bezochte pagina’s.

De gegevens verschillen van persoonsgegevens zoals uw NAW-gegevens tot informatie die op u betrekking heeft, maar waaraan we u niet kunnen identificeren.
Worden alle gegevens die ik achterlaat bij Borre Educatief BV verzameld?
Nee, bovenstaande lijst is een opsomming van de lijst die we mogelijk kunnen verzamelen. Het betekent niet dat wij deze ook allemaal opslaan en gebruiken. Zo kan het zijn dat we voor het ene doeleind uw e-mailadres nodig hebben en voor het andere doeleind uw adresgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

Wij verwerken en verzamelen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst.
 • om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • om onze websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene) strategie;

Voor bovenstaande doeleinden geldt dat niet alle gegevens voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden alleen bewaard t.b.v. factureren of levering, terwijl andere gegevens voor een analyse of optimalisatie worden gebruikt. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Termijn gebruik van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor een termijn van drie jaar na einde van de klantrelatie.

 • Ontvangt u bijvoorbeeld e-mails van onze producten en diensten omdat u klant bent (geweest) van Borre Educatief BV, dan blijft u deze ontvangen uiterlijk tot drie jaar na beëindiging van het abonnement.
 • Ontvangt u e-mails met acties en aanbiedingen van Borre Educatief BV omdat u zich hiervoor hebt aangemeld, dan blijft u deze ontvangen totdat u zich hiervoor afmeldt.
 • Transactiegegevens (gegevens met betrekking tot de koop/verkoop van een product) moeten in veel gevallen om fiscale redenen langer worden bewaard.

Delen en bekendmaken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden.

Cookies

Borre Educatief BV maakt gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand met gegevens dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. De cookies gebruiken wij om het gebruik van onze online diensten voor u gemakkelijker te maken, zoals bijvoorbeeld het inloggen. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.
Wij gebruiken cookies om:

 • bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld vast te leggen;
 • voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.

Beveiliging

Te allen tijde handhaven wij een beveiligingsniveau bij de verwerking van de persoonsgegevens. We zorgen ervoor dat we ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens voorkomen. Denk aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

Jonger dan 16 jaar

Ben jij nog geen 16? Vraag je ouders om toestemming om onze producten en diensten af te nemen of te gebruiken en laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.
Meer weten over specifieke op minderjarigen betrekking hebbende voorwaarden?
Wij bieden een aantal producten en diensten aan die zijn gericht op kinderen. De ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) van kinderen jonger dan 16 jaar dienen in het belang van het kind dit privacy- en cookiebeleid te lezen en kunnen in de plaats van het kind verzet aantekenen tegen verwerking van persoonsgegevens van het kind, inzage of correctie vragen van persoonsgegevens of toestemming geven voor het gebruik van elektronische contactgegevens, zoals een e-mailadres, voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten.

Verzet, inzage, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens

Wij vinden het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden.
Heeft u vragen over dit document of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijziging of verwijdering), dan kunt u deze stellen via ons contactformulier, per e-mail (info@borre.nl) of per post naar Borre Educatief BV, Postbus 583, 2700 AN Zoetermeer. Denk er aan om bij een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van gegevens duidelijk uw (volledige) naam, adres en woonplaats te vermelden.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens wijzigen of wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u contact opnemen. Ook kunt u doorgeven dat u het niet langer op prijs stelt dat u per e-mail of post gerichte aanbiedingen toegestuurd krijgt

Als wij niet kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kunnen we u vragen om uw verzoek te specificeren. We stellen de uitvoering van uw verzoek uit totdat u ons de specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.
Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?
Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden ingewilligd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die geen betrekking hebben op u zal worden geweigerd.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens bepaalt dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden ingewilligd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig inwilligen. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 05-03-2024

079 343 1427